Over i-Spiegel

i-Spiegel is een systeem waarmee je op eenvoudige wijze persoonsgegevens, adresgegevens of organisatiegegevens met elkaar kunt vergelijken. Door gegevens met elkaar te spiegelen kun je tekortkomingen in de gegevenshuishouding aan het licht brengen. Deze vormen input voor verbeteracties, die kunnen op het terrein van organisatie, proces en techniek kunnen liggen.

i-Spiegel is ook zeer geschikt om op basis van de resultaten van een bestandvergelijking het gesprek aan te gaan met (potentiële) (keten)partners. Dat kan er toe leiden dat betere afspraken gemaakt worden over het delen van gegevens met elkaar, maar het kan ook meer fundamentele vragen opwerpen. Zou dat in de toekomst geen waardevolle aanvulling zijn? Welke baten zou dat opleveren? En welke kosten zijn er mee gemoeid?

Het uitvoeren van de vergelijkingen is telkens maatwerk. Per keer moet bekeken worden welke registers en gegevens vergeleken worden, wanneer ze wel of niet overeenkomen en welke resultaten de vergelijking moet opleveren. Bij het toepassen van de methodiek kunnen de basisregistraties een belangrijke rol vervullen. Om de kwaliteit van gegevens goed te meten is immers een objectieve meetlat nodig. Het stelsel van basisregistraties kan deze rol goed vervullen: ze bevatten authentieke gegevens en kennen een hoge kwaliteit. De gegevens worden bij de bron beheerd en door middel van terugmelding worden eventuele fouten snel hersteld.

i-Spiegel analyseert het gebruik van drie basisregistraties: persoonsgegevens (Basisregistratie Personen - BRP), adresgegevens (BAG: Basisregistraties Adressen en Gebouwen - BAG) en organisatiegegevens (Handelsregister - HR). 

Wat is er veranderd in i-Spiegel 2.0 ten opzichte van 1.0?

  • Gebruik niet meer beperkt tot gemeenten: elke organisatie kan i-Spiegel 2.0 gebruiken
  • Sterk verbeterde performance van de software
  • Drie algemene onderzoeken (op basis van persoonsgegevens, adresgegevens of organisatiegegevens) in de software
  • Twee inputformaten: .csv en XML
  • Sleutels zonder inloggen op de iSpiegel portal
  • Geen centrale benchmark op de iSpiegel portal

Dat betekent meer keuzevrijheid voor u

  • Zelf flexibel inrichten van onderzoeken; binnengemeentelijk en met ketenpartners buiten de gemeente
  • Zowel datakwaliteit- als indicatoren onderzoek door slimme populatieselecties
  • Hergebruik van bestaande i-Spiegel 1.0 query’s en gegevenssets​

Heeft u vragen over i-Spiegel, wil u ervaringen delen of kijken wat anderen met i-Spiegel doen? Volg ons via LinkedIn of mail naar helpdesk@i-spiegel.nl.

i-Spiegel is een initiatief van:
 

 Logo VNGLogo KING