Privacyverklaring

Het systeem i-Spiegel® is zodanig ingericht dat gegevens in de analysebestanden over personen, adressen of organisaties onder elke omstandigheid alleen op locatie van de gebruikende organisatie blijven. Gegevens in analysebestanden of resultaatbestanden worden op geen enkele wijze door i-Spiegel® gedistribueerd.

De door gebruikers van i-Spiegel® software aangeboden metabestanden aan www.i-spiegel.nl bevatten geen directe of indirecte persoonsgegevens. 

De metabestanden bevatten wel informatie over:

  • de organisatie die een metabestand aanbiedt aan www.i-spiegel.nl en de herkomst van de bestanden (alleen in geval van gebruik van .xml analysebestanden
  • het gebruikte algoritme (analyse op basis van personen, adressen of organisaties
  • het aantal regels in de analysebestanden 
  • de mate van vulling van de regels in de analysebestanden
  • metagegevens over de resultaten van de analyse, zoals de verdeling van de regels in de analysebestanden over resultaatcategorieën

Organisaties die i-Spiegel® gebruiken voor het vergelijken van persoonsgegevens, zijn gehouden aan de voor hen geldende juridische regels, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet basisregistratie personen.

KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect ontstaan bij of door het gebruik van i-Spiegel®. KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) is gerechtigd de gegevens in de i-Spiegel® metabestanden te gebruiken voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, en voor benchmark doeleinden.

i-Spiegel is een initiatief van:
 

 Logo VNGLogo KING